• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom
  • Ποιοι; 4 άτομα 18+
  • Πότε; 7-15.11.2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31/10/2020

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προώθηση της ένταξης και της αμοιβαίας κατανόησης, αλλά και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των στερεοτύπων, με σκοπό τη συμβολή στην ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων.  O συνολικός σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει και να προωθήσει μια καινούργια θετική αφήγηση της ένταξης εφαρμόζοντας δημιουργικές και καινοτόμες δραστηριότητες για τους νέους. Η εκπαίδευση δηλαδή, με σκοπό να δοθεί η ευκαιρία σε νέους Ευρωπαίους και νέους πρόσφυγες και μετανάστες να συναντηθούν, να μοιραστούν και να ανταλλάξουν τις ιστορίες τους, ώστε να τα ταιριάξουν με τις ανάγκες των κοινοτήτων στις οποίες ζουν.


Στόχοι:

-Η συμβολή στην ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων

-Η προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της μάθησης.

-Η θετική αλλαγή των αντιλήψεων απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

-Η ανάλυση του υπόβαθρου των μεταναστών, των μεταναστευτικών ροών και του λόγου πίσω από αυτά.

– Η αποφυγή των γενικεύσεων, η προώθηση «Πραγματικών Συναντήσεων» / να συναντήσουμε πρόσφυγες και να ακούσουμε τις ιστορίες τους.

-Η ενημέρωση για τα συναισθήματα, τις ελπίδες, τις ανάγκες, τους φόβους, τα όνειρα, τις προσδοκίες, τις ικανότητες και τις δεξιότητες των προσφύγων/μεταναστών και η θετική συμβολή τους στις τοπικές κοινωνίες.

-Η ανάπτυξη στρατηγικών που θα συγκεράσουν  τις ανάγκες της κοινωνίας με τις ιστορίες των προσφύγων.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή Επιτυχία!! 


Share