• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Xátiva / Ισπανία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18+
  • Πότε; 14-19.11.2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1/11/2020

Η ανακάλυψη νέων μεθόδων για την αύξηση του αντίκτυπου που έχουν οι δράσεις μας, με επίκεντρο τα κοινωνικά δίκτυα, τις δημιουργικές δραστηριότητες, την αναπηρία. Θα δημιουργηθεί ένας χρήσιμος οδηγός δραστηριοτήτων και εργαλείων για την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, καθώς και του αντίκτυπου που προκύπτει μέσα από τις διαφορετικές δράσεις.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στo πλαίσιo των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!! 


Share