• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Βερολίνο, Γερμανία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18+
  • Πότε; 24-31/8/2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21/7/2021

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχεις ως στόχο να εκπαιδεύσει άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας, της εκπαίδευσης, του εθελοντισμού σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με έμφαση στις μειονότητες. Μέσα από δημιουργικές μεθόδους, debate και προσομοιώσεις οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να γνωρίσουν μεθοδολογίες που μπορούν να προσεγγίσουν τη θεματική στις τοπικές τους κοινότητες.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

Καλή επιτυχία!!!!


Share