• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Siauliai, Λιθουανία
  • Ποιοι; 1 άνδρας 18+ (οι θέσεις για γυναίκες έχουν συμπληρωθεί)
  • Πότε; 4-12/09/2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8/7/2020

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η τεχνολογία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Σε κάθε δευτερόλεπτο της καθημερινότητάς μας, οι ικανότητες απασχολησιμότητας, η προσοχή μας, η ανταγωνιστικότητά μας αξιολογούνται οδηγώντας τα άτομα που δεν μπορούν να ακολουθήσουν αυτή την πρόοδο σε ψηφιακούς μετανάστες (άτομα που δεν γεννήθηκαν μέσα στην τεχνολογία). Ως αποτέλεσμα, ο φόβος της περιθωριοποίησης στο ψηφιακό κόσμο των συσκευών μας απομακρύνει από τον πραγματικό και τις δεξιότητες που χρειαζόμαστε. Με αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα προσπαθήσουμε να ενώσουμε αυτούς τους 2 κόσμους μέσα από την δημιουργικότητα και την επικοινωνία.


Στόχοι:

  • Η εξερεύνηση, το μοίρασμα και οι ικανότητες στην ψηφιακή μάθηση
  • Τα ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους
  • Το μοίρασμα καλών πρακτικών στο τομέα της εργασίας με νέους
  • Η δημιουργία νέων εκπαιδευτικών εργαλείων&μεθόδων για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ για κάθε μετακίνηση, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

Καλή επιτυχία!!!!


Share