• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Corato, Ιταλία
  • Ποιοι; 3 άτομα 18+ με εμπειρία ή ενδιαφέρον στην φωτογραφία, μουσική ή mobile reporting
  • Πότε; 7-14.1.2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 13/12/2019

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση του ρόλου των νέων στην δημιουργία δραστηριοτήτων για την οικοδόμηση της ειρήνης και την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους (hate speech). Οι συμμετέχοντες θα μάθουν περισσότερα και θα αναπτύξουν δεξιότητες μέσα από την εκπαίδευση έμπειρων εκπαιδευτών σχετικά με την online και offline ρητορική μίσους, την αντιμετώπιση του cyber bullying, την υποστήριξη περιθωριοποιημένων κοινωνικά ομάδων αλλά και την οργάνωση τοπικών δράσεων.  Αναζητούμε 3 συμμετέχοντες με εμπειρία ή με ενδιαφέρουν τουλάχιστον σε μία θεματική όπως η μουσική, η φωτογραφία και το mobile reporting. Mετά την εκπαίδευση τα 3 άτομα θα δημιουργήσουν τοπικά workshop με στόχο την εκπαίδευση ;άλλων νέων στην θεματική αυτή.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share