• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Odorheiu Secuiesc, Jud. Harghita, Ρουμανία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18+
  • Πότε; 9-19.1.2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16/12/2020

To πρόγραμμα θέλει να εκπαιδεύσει άτομα που υποστηρίζουν την συμμετοχή της νεολαίας στην ισότητα των φύλων. Η ισότητα των φύλων και η ανισότητα θα αντιμετωπιστούν μέσω της χρήσης δημιουργικών ψηφιακών εργαλείων, καθώς οι εικόνες αποτελούν ισχυρό εργαλείο για τον προβληματισμό και το κάλεσμα για δράση, ενώ τα ψηφιακά μέσα έχουν την ευρύτερη δυνατή επίδραση. Θα χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία διαφορετικών εργαλείων: δραστηριότητες προσομοίωσης και παιχνίδια ρόλων, εργαστήρια χορού, διαπολιτισμικές δραστηριότητες και δραστηριότητες έκφρασης. 


Στόχοι:
• Να εκφραστεί η ομάδα μέσω κόμικ, να δημιουργήσουν ένα κοινό κόμικ και να το παρουσιάσουν σε μια δημόσια έκθεση.

• Να διερευνήσει την ισότητα των φύλων και την ανισότητα στην πραγματικότητα των νέων.
• Να μοιραστούν δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης και δημιουργικές ασκήσεις για τη διερεύνηση του φύλου, οι ρόλοι των κοινωνικά προσδιορισμένων συμπεριφορών και συναισθημάτων συμπεριφοράς να αισθάνονται γι ‘αυτό.
• Να προωθηθεί το πρόγραμμα Erasmus + ως εργαλείο για την ισότητα των φύλων.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share