• Τύπος: Άλλες Κινητικότητες
  • Πού; Μanchester, Ηνωμένο Βασίλειο
  • Ποιοι; 4 άτομα 18+ με εμπειρία στην θεματική του σεμιναρίου (εργασιακή ή/και εθελοντική)
  • Πότε; 13-20.12.2019
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 11/11/2019

Το σεμινάριο θα προσπαθήσει να προσφέρει ένα ασφαλές χώρο και την ευκαιρία σε άτομα ενεργά στον τομέα της νεολαίας και σε ευρωπαϊκές και μεταναστευτικές κοινότητες να εργαστούν μαζί, να μοιραστούν πληροφορίες και  γνώσεις σχετικά με τις μεταναστευτικές κουλτούρες που υπάρχουν στην περιοχή τους.  Θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μοιραστούν ιδέες, να συζητήσουν διάφορες προσεγγίσεις σχετικά με τη συνεργασία με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και να αναπτύξουν προγράμματα για τη νεολαία που προκαλούν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, φέρνουν τους ανθρώπους κοντά  και γιορτάζουν τη διαπολιτισμικότητα.


Στόχοι:
• Να εξοικειωθούν με διαφορετικούς πολιτισμούς των μεταναστών και να τους χρησιμοποιήσουν ως θετικό εργαλείο στη δουλειά των νέων.
• Να δημιουργηθούν σχέσεις και να σχεδιαστούν ανταλλαγές νέων προκειμένου να εμπλακούν νέοι από τις ευρωπαϊκές και μεταναστευτικές κοινότητες,
• Να συνεργαστούν και να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις κουλτούρες των μεταναστών.
• Να αμφισβητήσουν στερεότυπα και προκαταλήψεις των μεταναστών και να μοιραστούν εμπειρίες με το πώς μπορούν να φέρουν κοντά  διαφορετικές ομάδες νέων.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!


Share