• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Camar, Jud. Salaj, Ρουμανία
  • Ποιοι; 4 άτομοα 18+
  • Πότε; 10-18.11.2019
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/10/2019

To πρόγραμμα στοχεύει να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες ώστε να αυξάνουν την αυτοπεποίθησή τους και την απασχολησιμότητά τους μέσω καινοτόμων πρακτικών. Οι διάφορες μεθόδοι και πρακτικές δραστηριότητες σε συνδυασμό με την μουσική θα βοηθήσουν την ομάδα να γίνει πιο δημιουργική και να διαδώσουν τις δημιουργίες τους. Το βιωματικό πλαίσιο που θα δημιουργηθεί θα είναι σε θέση να υποστηρίξει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση των νέων με πολιτισμικές διαφορές μέσω της μουσικής και του Reciprocal Maieutic Approach (RMA) του Danilo Dolci προκειμένου να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, όπως η δημιουργική βιομηχανία.


Στόχοι:
• Να μοιραστούν και να διερευνήσουν μεθόδους που στοχεύουν κυρίως στην καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης και της αίσθησης συμμετοχής στην κοινωνία των νέων, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη που προωθεί τη μουσική ως ελκυστικό πλεονέκτημα, μεταμορφώνοντας το ενδιαφέρον τους για μουσική σε δεξιότητες απασχολησιμότητας.
• Ενίσχυση των συμμετεχόντων σε θέματα νεολαίας, αναπτύσσοντας νέες μεθόδους εργασίας, εργαλεία και υλικά που βασίζονται στην μη τυπική μάθηση και πειραματίζοντας με την μουσική ως εκπαιδευτικό παιδαγωγικό εργαλείο.
• Ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της αυτοπεποίθησης των νέων με πολιτισμικές διαφορές χρησιμοποιώντας τις δικές τους μουσικές παραδόσεις για να ανακαλύψουν τις ρίζες τους ως σημείο εκκίνησης για την επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη και την ενεργό συμμετοχή στις κοινωνίες τους.
• Δημιουργία τοπικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη νεολαία μέσω της μουσικής και του RMA για το πρόγραμμα Erasmus +
• Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ των οργανώσεων νεολαίας για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της μουσικής και την ενίσχυση των ευκαιριών απασχόλησης των νέων με πολιτιστικές διαφορές στον δημιουργικό τομέα


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share