• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Μodica, Σικελία, Ιταλία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18+ με εμπειρία σε ομάδες ή/και τοπικές δράσεις
  • Πότε; 23-30.10.2019
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25/9/2019

Νέο πρόγραμμα Erasmus+ για τoν σχεδιασμό δράσεων ενάντια στην ριζοσπαστικοποίηση

Contact Making Seminar
CIAO: Civic Involved Alliance of Organizations

Tο κεντρικό θέμα του προγράμματος αφορά την ικανότητα των νέων που θα συμμετάσχουν στην καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και των διακρίσεων. Οι συμμετέχοντες και οι οργανισμοί τους πρέπει να δημιουργήσουν μια συμμαχία που να υποστηρίζει τις ανάγκες των νέων και τις οργανώσεις μέσα από την ανταλλαγή καλών πρακτικών και μεθόδων. Οι συμμετέχοντες από Ιταλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Εσθονία, Ισπανία, Ρουμανία, Σουηδία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ουκρανία, Μολδαβία, Τυνησία, Λίβανο και Ιορδανία θα σχεδιάσουν δράσεις ενάντια στις ρατσιστικές και ξενοφοβικές ιδεολογίες που να μπορούν να εφαρμοστούν στην νεολαία των χωρών τους. Μέσα από δημιουργικά εργαστήρια, προσομοιώσεις και συζητήσεις σχετικά με την ενεργό συμμετοχή και τις δραστηριότητες ομάδας θα ενθαρρύνουν την συμμετοχή των νέων στις κοινότητές τους.


Στόχοι:
δημιουργία σταθερών σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών και των νέων
υποστήριξη τοπικών δράσεων ώστε να επηρεάσει την κοινωνία και το περιβάλλον ενδυναμώνοντας νέους ανθρώπους
παροχή εργαλείων για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού 
•δημιουργία νέων δραστηριοτήτων από τους συμμετέχοντες


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!Share