• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Merine (Lecce), Ιταλία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18+ ενεργό στην θεματική
  • Πότε; 31/10/2019- 8/11/2019
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 23/9/2019

Η ενσυνειδητότητα σε συνδυασμό με την σημασία της φύσης, της εφαρμογής της γνώσης, της ομάδας και της δράσης είναι οι κεντρικοί άξονες του προγράμματος. Σε ένα χώρο με ποικίλες ευκαιρίες για ανάπτυξη, συμμετέχοντες από Σλοβακία, Τουρκία, Ιταλία, Ρουμανία, Λιθουανία, Εσθονία και Ελλάδα θα έρθουν πιο κοντά στο mindufulness βιωματικά, μέσα από μια πλατφόρμα για προσωπικής ανάπτυξης με πολλές μη τυπικές μεθόδους και ομαδική μάθηση.


Στόχοι:
-να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης
καινοτόμων μεθόδων NFE ως ολιστική εκπαίδευση.
-να αναπτύξουν την κατανόηση του γιατί να έχει ένα σκοπός στη ζωή είναι σημαντικό, ειδικά για τη νεολαία.
-να αυξήσουν τα κίνητρά τους στη στήριξη της νεολαίας για να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους (επαγγελματικά και προσωπικά).
-να αναπτύξουν ένα προσωπικό σχέδιο εφαρμογής της μάθησης


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

Καλή επιτυχία!!!!


Share