• Τύπος: Erasmus+ Training Courses
  • Πού; Slanic Moldova, Ρουμανία
  • Ποιοι; 2 άτομα ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (18+)
  • Πότε; 17/10/2019-01/11/2019
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως βασική θεματική την εκπαίδευση εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών και youthworker από 19 χώρες προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες για τα προγράμματα της Βασικής Δράσης 3 που αφορούν τον δομημένο διάλογο.


Βασικοί στόχοι του προγράμματος:

-η προώθηση των ευρωπαϊκών ευκαιριών για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3

-η ανάπτυξη και  η ανταλλαγή  δεξιοτήτων που αφορούν την προσέγγιση νέων προκειμένου να εμπλακούν στον δομημένο διάλογο και στις πολιτικές για την νεολαία

-η δημιουργία προγραμμάτων δομημένου διαλόγου που να εμπλέκουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στo πλαίσιo των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!

 


Share