• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Μas Franch, Girona, Ισπανία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18+ ετών
  • Πότε; 22-29/9/2019
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28/6 στις 12:00

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα προσφέρει εργαλεία για την ενδυνάμωση των νέων ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να υλοποιούν δράσεις για τη φύση. Η εκπαίδευση, η οποία θα διεξαχθεί σε ένα φυσικό περιβάλλον, θα διερευνήσει ένα
ευρύ φάσμα ασκήσεων και πρακτικών εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περισσότερα
αποτελεσματικό σχεδιασμό δράσης (π.χ παροχή και λήψη σχολίων, επικοινωνιακές δεξιότητες κ.λπ.) καθώς και τρόπους να διατηρήσουμε τις ενέργειές μας (σύνδεση φύσης, reflection, κίνητρα κ.λπ.). Εκτός από την προσφορά εργαλείων για τη βελτίωση της σύνδεσής μας με τη φύση, το σώμα μας και το μυαλό μας (βαθιά οικολογία, νοοτροπία, κ.λπ.), θα απευθύνεται επίσης σε ποικίλα παραδείγματα επιτυχημένων ενεργών κινήσεων στον τομέα του οικολογικού ακτιβισμού (Permaculture, Εξέγερση εξαφάνισης, Αποκατάσταση οικοσυστήματος, κλπ.).


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share