• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Costinesti, Ρουμανία
  • Ποιοι; 5 άτομα 18-30 ετών και 1 leader 18+
  • Πότε; 17-27/02/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/12/2021

Το πρόγραμμα αφορά την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Τα άτομα που θα συμμετέχουν θα λάβουν μέρος σε δραστηριότητες βιωματικής μάθησης, μέσω των οποίων θα εξερευνήσουν έννοιες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα και θα αναπτύξουν σχετικές δεξιότητες, όπως η δημιουργικότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών, η συνεργασία, η  καινοτομία κά.

 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος είναι:

-Η ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος των συμμετεχόντων μέσα από μεθόδους και εργαλεία μη τυπικής εκπαίδευσης.

-Η ενίσχυση των γνώσεων των συμμετεχόντων αλλά και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προκειμένου να έχουν καλύτερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, ειδικά στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

-Η απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας των συμμετεχόντων σε σχέση με τον σχεδιασμό και την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων (business plan).

-Η ενίσχυση της αλληλεγγύης και της γνωριμίας διαφορετικών πολιτισμών της Ευρώπης.

 

Μέσω της συμμετοχής τους, τα άτομα θα αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία καθώς πέρα από τις πρακτικές γνώσεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα, θα αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες και θα μάθουν να συνεργάζονται με άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα καθώς στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν άτομα από Ιταλία, Ρουμανία, Τουρκία, Λετονία, Ισπανία και Ελλάδα.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 180 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share