• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Τουρκία
  • Ποιοι; 1 άτομα 23+ που μένει στην Αθήνα
  • Πότε; Ιταλία (23-30/10/2021), Ελλάδα (Φεβρουάριος 2022), Γαλλία (Απρίλιος 2022)
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 02/10/21

Νέες και νέοι από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Τουρκία θα συναντηθούν για να μοιραστούν και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους σε σχέση με το θέατρο, την εκπαίδευση και την καλλιτεχνική δημιουργία. Θα πραγματοποιηθεί συλλογή και ανάλυση μύθων (Αίσωπος, La Fontaine) αλλά και παραδοσιακών παραμυθιών τόσο στις διεθνείς συναντήσεις όσο και σε τοπικό επίπεδο (1-2 φορές τον μήνα) ώστε να έχουμε την προετοιμασία και την πραγματοποίηση παραστάσεων, βασισμένων στα παραπάνω έργα.

Στόχοι:
•Η ενίσχυση των δεξιοτήτων σε σχέση με το θέατρο
•Ο εμπλουτισμός των δεξιοτήτων σε σχέση με την προσωπική ανάπτυξη και τη δημιουργία
•Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών μεθόδων, αξιοποιώντας το θέατρο
•H απόκτηση νέων εργαλείων στη βάση της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass, αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Share