• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Poronin, Πολωνία
  • Ποιοι; 4 θέσεις διαθέσιμες (η ομάδα της ΗΥΡ αποτελείται από 8 άτομα, 18-30 ετών και 2 leaders, 18+)
  • Πότε; 26/09 – 03/10/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/09/2021

Η διαπολιτισμικότητα, η επικοινωνία με άτομα από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα και η γνωριμία με άλλες κουλτούρες αποτελούν τους βασικούς άξονες του συγκεκριμένου προγράμματος.

 

Τα άτομα που θα συμμετέχουν στην ανταλλαγή νέων θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δραστηριότητες βιωματικής εκπαίδευσης και να συνεργαστούν με άτομα από άλλες χώρες γι’ αυτές. Οι δραστηριότητες θα έχουν στόχο:

-την κατανόηση διαφορετικών πολιτισμών και παραδόσεων,

-την καταπολέμηση των στερεοτύπων σχετικά με τις κουλτούρες,

-την εξερεύνηση των κοινών στοιχείων που υπάρχουν στις διαφορετικές κουλτούρες και

-την ανάπτυξη των οργανωτικών δεξιοτήτων των ατόμων.

 

Ακόμα, τα άτομα θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό επιτραπέζιο παιχνίδι που θα περιλαμβάνει ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις χώρες και τις κουλτούρες των ατόμων που θα πάρουν μέρος στο πρόγραμμα. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής νέων, θα δημιουργήσουν βίντεο σχετικά με τις κουλτούρες και τις παραδόσεις τους για να τα παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια μιας καλλιτεχνικής έκθεσης που θα πραγματοποιηθεί για την τοπική κοινότητα του Poronin.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Καλή επιτυχία!!!!


Share