• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Slanic Moldova, Ρουμανία
  • Ποιοι; 2 θέσεις διαθέσιμες (η ομάδα της ΗΥΡ αποτελείται από 5 άτομα, 18-30 ετών και 1 leader, 18+)
  • Πότε; 30/09 – 12/10/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 24/09/2021

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, βασιζόμενο στη νεανική ανεργία αλλά και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των νέων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, στοχεύει στην προώθηση της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς στον τομέα της επιχειρηματικότητας, προτείνοντας λύσεις και στις δύο προκλήσεις, ταυτόχρονα.

Τα άτομα που θα συμμετέχουν θα λάβουν μέρος σε δραστηριότητες βιωματικής εκπαίδευσης και θα κληθούν να συνεργαστούν με συμμετέχοντες από άλλες χώρες. Πιο αναλυτικά, τα άτομα θα εκπαιδευτούν και θα συζητήσουν σχετικά με ζητήματα επιχειρηματικότητας και πράσινης επιχειρηματικότητας, τα οφέλη της πράσινης οικονομίας, τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από τις διάφορες βιομηχανίες, το προφίλ του σύγχρονου επιχειρηματία κά. Ακόμη, θα μάθουν βήμα βήμα πώς μπορούν να εφαρμόσουν τις δικές τους επιχειρηματικές ιδέες, πώς να καταρτίζουν επιχειρηματικά σχέδια, πώς να βρίσκουν χρηματοδότηση για τις ιδέες τους και πώς να εφαρμόζουν πράσινες επιχειρηματικές πρακτικές. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής νέων θα πραγματοποιηθούν κάποιες επισκέψεις σε τοπικές επιχειρήσεις ώστε οι συμμετέχοντες να εμπνευστούν αλλά και να μάθουν περισσότερα σχετικά με την πράσινη επιχειρηματικότητα.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!


Share