• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Villanueva Mesia, Ισπανία
  • Ποιοι; 1 άτομo, 18-30 ετών και 1 leader, 18+
  • Πότε; 06-14/09/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/08/2021

Η ανεργία είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο που αφορά ολοένα και περισσότερους νέους τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι γεγονός πως παρότι οι υποψήφιοι εργαζόμενοι, στο σύνολό τους, έχουν περισσότερες γνώσεις και δεξιότητες από ποτέ, μένουν για καιρό χωρίς εργασία.

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει στόχο να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες στην αναζήτηση εργασίας, βοηθώντας τους να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες. Κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής νέων οι συμμετέχοντες θα πάρουν μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες με σκοπό την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους μέσω της συνεργασίας, του διαλόγου, της ανταλλαγής εμπειρίας και πρακτικών.

 

Μέσω του προγράμματος οι συμμετέχοντες:
-θα αποκτήσουν περισσότερη αυτογνωσία σχετικά με τις δεξιότητές τους,
-θα προετοιμαστούν ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν καλύτερα πραγματικές εργασιακές προκλήσεις,
-θα αποκτήσουν δεξιότητες ώστε να μπορούν να εργάζονται σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και
-θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους σχετικά με τις δυνατότητές τους.

 

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν άτομα από την Τσεχία, την Πολωνία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

 

Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’ όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.

 

Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.

 

Καλή επιτυχία!!!


Share