• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Leszno, Πολωνία
  • Ποιοι; 1 άτομo 18-30 ετών
  • Πότε; 2 μήνες 14/10/2019 – 12/12/2019
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17/9/2019

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο την δημιουργία δραστηριοτήτων για τους νέους της πόλης ώστε να προωθηθεί η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός. Οι δραστηριότητες θα εστιάσουν στην εκπαίδευση, στον εθελοντισμό και στην προώθηση των ευκαιριών κινητικότητας. Παράλληλα, οι εθελοντές θα συνεργαστούν με τοπικά σχολεία και πανεπιστήμια για την δημιουργία δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης αλλά και δημιουργικές δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Οι εθελοντές θα μπορέσουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τις δικές τους ιδέες και  δραστηριότητες. Τέλος θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες για την προώθηση του Εrasmus+ και του European Solidarity Corps, του διαπολιτισμικού διαλόγου και της μη τυπικής μάθησης.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ESC.

Εμπειρίες από προηγούμενους εθελοντές που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα: https://hellenicyouthparticipation.com/2019/05/15/positive-vibes-leszno-poland/


Share