• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Lecce, Ιταλία
  • Ποιοι; 1 άτομo 18-30 ετών
  • Πότε; 8 Σεπτεμβρίου 2019 – 6 Ιουλίου 2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/7/2019

Σκοπός του προγράμματος είναι οι εθελοντές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα να ενισχύσουν τον οργανισμό φιλοξενίας στις τοπικές αλλά και διεθνείς δράσεις του. Οι εθελοντές θα εμπλακούν σε διάφορες δραστηριότητες όπως:
-Δημιουργία κοινωνικών δράσεων και καμπανιών σχετικά με το Hate speech, το bullying και το cyberbullying ώστε να ευαισθητοποιήσουν και να κινητοποιήσουν τους νέους της περιοχής.
– Ανταλλαγή γλωσσών μέσα από το πρίσμα της μη τυπικής μάθησης . Οι εθελοντές θα συμμετέχουν σε μία μηνιαία συνάντηση διαπολιτισμικού διαλόγου και ανταλλαγής γλωσσών με φοιτητές Εράσμους της περιοχής.
– Θα έχουν ενεργό ρόλο στην δημιουργία και στον συντονισμό εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τις ευρωπαικές ευκαιρίες κινητικότητας.
– Θα υποστηρίξουν την δράση σχετικά με την δημιουργία ευκαιριών για πρακτικές ασκήσεις των μαθητών των τοπικών σχολείων.
– Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από εκδηλώσεις, εργαστήρια και συναντήσεις.

Οι εθελοντές θα γράφουν τις εμπειρίες τους σε ένα blog εθελοντών και θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πως δουλεύει ένας οργανισμός νέων. Παράλληλα, θα έχουν τον χρόνο να αναπτύξουν ένα δικό τους προσωπικό πρόγραμμα βάσει των ενδιαφερόντων τους.
Για πληροφορίες στο email: evsprojects.hyp@gmai­l.com.

Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ESC.

Καλή επιτυχίαα!! 


Share