• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Agrigento, Ιταλία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; 1/10/2019-30/6/2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι εθελοντές θα συμμετέχουν σε ένα κέντρο νέων με διαπολιτισμικό χαρακτήρα. Οι εθελοντές θα δημιουργήσουν δραστηριότητες για παιδιά 3-6 χρονών και σχεδιάσουν εργαστήρια φωτογραφίας, μουσικής, τέχνης και αθλητισμού. Παράλληλα, θα δραστηριοποιηθούν στην κοινωνική καντίνα που διατηρεί ο οργανισμός προωθώντας την κοινωνική αλληλεγγύη και συμπερίληψη.


Επίσης, οι εθελοντές θα προωθήσουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα σε σχολεία και στην τοπική κοινότητα και θα διοργανώσουν δραστηριότητες για θέματα όπως η ειρήνη, η αλληλεγγύη, η ενεργός συμμετοχή, ο εθελοντισμός και η εκπαίδευση.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Καλή επιτυχίααα!


Share