• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Amantea, Ιταλία
  • Ποιοι; 1 άτομo 18-30 ετών
  • Πότε; Ιανουάριος 2020 – Μάιος 2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25/11/2019

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενώσει ιδέες και εμπειρίες νέων από την Ευρώπη για να δημιουργήσουν μια συμπεριληπτική κοινωνία στην Αμαντέα. Το πρόγραμμα επιδιώκει την συμμετοχή των εθελοντών στις τοπικές δράσεις του οργανισμού και πιο συγκεκριμένα στην δημιουργία workshop και δημιουργικών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση ξένων γλωσσών για άτομα από διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (παιδιά, εφήβους και ενήλικες). Παράλληλα, οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους δράσεις βάσει των ενδιαφερόντων τους. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι εθελοντές θα αναλάβουν την προώθηση δράσεων μέσω των social media kαι θα δημιουργήσουν καμπάνιες για την διάδοση του Erasmus+ και του European Solidarity Corps.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ESC.


Share