• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Braga , Πορτογαλία
  • Ποιοι; 3 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; 2 μήνες (1/3-31/4/2020)
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/2/2020

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι εθελοντές θα συμμετέχουν σε μια ομάδα με κύριο στόχο την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης μέσω της τέχνης, του αθλητισμού και διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων για από μειονεκτούντα περιβάλλοντα. Το πρόγραμμα στοχεύει στην δημιουργία δραστηριοτήτων για τα παιδιά της περιοχής ώστε να συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν δεξιότητες , να γνωρίσουν νέους και νέες από διαφορετικές χώρες και να δράσουν σε ένα διαπολιτισμικό πλαίσιο. Οι εθελοντές θα συνεργαστούν με διάφορους τοπικούς φορείς ώστε να συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση αθλητικών και εικαστικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά της περιοχής.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.


Share