• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Ζάγκρεμπ & Veliki Zitnik, Κροατία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; 11 μήνες 1/2/2020-1/1/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά

Οι εθελοντές μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν στις δράσεις του φορέα Outward Bound Croatia. Ο φορέας ασχολείται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Ζάγκρεμπ, όπου είναι τα γραφεία του, αλλά και στο Veliki Zitnik όπου διατηρεί ένα εκπαιδευτικό κέντρο που φιλοξενεί ποικίλες δράσεις. Ο/Η εθελοντής/ρια θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με άλλα άτομα του οργανισμού τόσο στο οργανωτικό, συντονιστικό  τμήμα όσο και στον σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων. Οι εθελοντές στο θα ασχολούνται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του οργανισμού, με την προετοιμασία και υλοποίηση προγραμμάτων Erasmus+, την προώθηση των δράσεων μέσα από τα δίκτυα κλπ. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να δράσουν στο εκπαιδευτικό κέντρο, όπου θα υλοποιήσουν δραστηριότητες  τόσο στην φύση όσο και στο εκπαιδευτικό κέντρο.


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share