• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Βουκουρέστι, Ρουμανία
  • Ποιοι; 1 άτομo 18-30 ετών
  • Πότε; 01.04.2020 – 30.11.2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/1/2020

Στο συγκεκριμένο εθελοντικό πρόγραμμα οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δράσεις που αφορούν κοινωνικά ζητήματα, την τέχνη, την εκπαίδευση και το clinical animation. Οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δράσεις σε φορείς, σχολεία, νοσοκομεία και να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες με παιδιά με κύριο σκοπό την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Πιο συγκεκριμένα οι εθελοντές θα σχεδιάσουν και υλοποιήσουν διαπολιτισμικά workshops σε σχολεία και νηπιαγωγεία. Επίσης, θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες clinical animation σε νοσοκομεία και φορείς στο Βουκουρέστι και στα προάστια, θα εργαστούν στην προώθηση του εθελοντισμού και της μη τυπικής μάθησης μέσα από τεχνικές όπως το Forum Theater. Παράλληλα, θα πραγματοποιήσουν καμπάνιες φιλανθρωπικού χαρακτήρα για την τοπική κοινότητα.

 

Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (οι εθελοντές θα πρέπει να έχουν την ευρωπαϊκή κάρτα υγείας), μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ESC.

 


Share