• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; London , UK
  • Ποιοι; 2 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; 3μήνες 15.2.2020 – 15.5.2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/1/2020

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε έναν οργανισμό ο οποίος ασχολείται με την ισότητα, την ενδυνάμωση και τις πολιτικές των νέων. Οι δράσεις του φορέα αναπτύσσονται σε 3 βασικούς άξονες: την συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών, την δικαιοσύνη και τον διάλογο και τρίτον την ενδυνάμωση και την υπευθυνότητα των ατόμων. Οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν (τόσο οnline όσο και offline) σε ζητήματα όπως δικαιοσύνη, ισότητα, ανθρώπινα δικαιώματα, προγράμματα νέων και να ασχοληθούν με την έρευνα σε αυτά τα ζητήματα, να γράψουν κείμενα και να συμμετέχουν στην διοργάνωση εκδηλώσεων και καμπανιών.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share