• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Lecce, Ιταλία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; 24.04.2020 – 02.06.2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/2/2020

To Euro Bike Tour είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα το οποίο θέλει να εμπλέξει άτομα τα οποία θα βοηθήσουν στην διοργάνωση ενός Bike Tour στο Σαλέντο ώστε να προωθηθεί η συμμετοχή των νέων και η διάδοση των ευρωπαϊκών κινητικοτήτων. Οι εθελοντές θα συμμετέχουν στην δημιουργία , τον συντονισμό και στον σχεδιασμό της δράσης, θα συμμετέχουν με ειδικούς από την περιοχή στο πως να σχεδιάσουν και να ακολουθήσουν τις πορείες και να φτιάξουν τους χάρτες, θα πάρουν συνεντεύξεις από τους ντόπιους ώστε να κατανοήσουν τις απόψεις των ντόπιων για τις ευρωπαϊκές ευκαιρίες. Παράλληλα, θα προωθήσουν τις ευρωπαϊκές κινητικότητες και θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τους νέους τις περιοχής. Οι εθελοντές θα έχουν ενεργό ρόλο στην διάδοση του βιώσιμου τρόπου ζωής και της μετακίνησης με μέσα τα οποία δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.  Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 9 εθελοντές από την Ελλάδα, την Εσθονία ,την Ισπανία, την Ρουμανία και την Τουρκία οι οποίοι θα αγαπούν το ποδήλατο επιθυμούν να εργαστούν σε ένα τέτοιο πρότζεκτ και να μάθουν μέσα από την δημιουργία των δράσεων.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share