• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Ζάγκρεμπ Κροατία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; 15.04.2020 – 12.06.2020 (2 μήνες)
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2/3/2020

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην συμμετοχή 12 νέων εθελοντών που θα βοηθήσουν στην διατήρηση των σχολικών κήπων και θα δραστηριοποιηθούν γύρω από την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι εθελοντές μαζί με τους μαθητές των σχολείων θα γνωρίσουν την φύση και θα συνδεθούν μαζί της μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος. Παράλληλα, από κοινού εθελοντές και μαθητές θα αναπτύξουν δεξιότητες γύρω από την θεματική της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιωσιμότητας και του υγιεινού τρόπου ζωής. Οι εθελοντές θα σχεδιάσουν βιωματικές δραστηριότητες  και να τις εφαρμόσουν με τα παιδιά ώστε να αναπτύξουν το αίσθημα της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από το 2015 και έχει φιλοξενήσει συνολικά 66 εθελοντές.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share