• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Leszno, Πολωνία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; 15/4/2020-12/6/2020
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12/3/2020

Το πρόγραμμα επιδιώκει την εμπλοκή εθελοντών στις τοπικές δραστηριότητες του οργανισμού. Οι εθελοντές θα σχεδιάσουν και υλοποιήσουν δραστηριότητες για παιδιά και νέους με κύριο στόχο να  αναπτυχθεί το αίσθημα της κατανόησης, της ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των νέων της περιοχής. Οι εθελοντές θα αναπτύξουν δραστηριότητες στην πόλη βοηθώντας διαφορετικές κοινωνικές ομάδες και ιδίως τους μετανάστες της περιοχής μέσω του Leszno Migrant Info point όπου οι εθελοντές θα πραγματοποιούν δράσεις ενημέρωσης.

 

Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps


Share