• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Beirã, Marvão
  • Ποιοι; 1 άτομo 18-30 ετών
  • Πότε; 1/9/2020-1/9/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/6/2020

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδιώκει να δημιουργήσει ένα πλαίσιο εκπαίδευτικής και μάθησιακής κοινότητας. Μέσα από το πρόγραμμα οι εθελοντές θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες μαζί με την κοινότητα, προσπαθώντας να την συμπεριλάβουν και να δημιουργήσουν συλλογικές δράσεις με στόχο τον διαπολιτισμικό διάλογο. 


Οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν δραστηριότητες βασισμένες στα δικά τους ενδιαφέροντα αλλά και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας βασισμένες στις παρακάτω θεματικές:


  • Εκπαίδευση: θα σχεδιαστούν δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.

  • Υγεία και Ευεξία: θα πραγματοποιηθούν δράσεις οι οποίες να προάγουν τον υγιεινό τρόπο ζωής, την άθληση, την ενασχόληση με την φύση όπως δράσεις σε πάρκα, ενημερώσεις σχετικά με την ανακύκλωση, την προστασία του περιβάλλοντος κ.α.

  • Δημιουργικ;oτητα και πολιτισμός: θα γίνουν δραστηριότητες όπως διαπολιτισμικές βραδιές, παιχνίδια, δράσεις οι οποίες να ενισχύουν τον διαπολιτισμικό διάλογο και τις δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.

 


Share