• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Trofaiach, Austria
  • Ποιοι; 1 άτομo 18-30 ετών
  • Πότε; Σεπτέμβριος 2020- Ιούλιος 2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/6/2020

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως στόχο να εμπλέξει νέους και νέες  που επιθυμούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη δράσεων που αφορούν την τέχνη, τον πολιτισμό, την διαπολιτισμικότητα. Ο οργανισμός φιλοξενίας έχει σχεδιάσει το πρόγραμμα “Τοwer of Songs” (www.towerofsongs.at), ένα πρόγραμμα το οποίο φιλοξενεί μουσικούς από την Αυστρία και το εξωτερικό σε μηνιαίες συναυλίες αλλά και το πρόγραμμα  που αφορά την τέχνη “See the Big Picture” (www.see-the-big-picture.com). Εκτός από τις πολιτισμικές δραστηριότητες υλοποιούνται δράσεις που αφορούν την τέχνη φιλοξενώντας παράλληλα προγράμματα κινητικότητας μέσα από το Ε+ και εθελοντές. Οργανώνονται πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις οι οποίες προωθούν τον διαπολιτισμικό διάλογο ιδίως σε μικρές πόλεις. Ο/Η εθελοντής/ρια θα έχει την ευκαιρία να συμμετέχει σε ομάδες οι οποίες να υποστηρίζουν τις παραπάνω δράσεις όπως για παράδειγμα οργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, workshops.

 

Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share