• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Leszno, Πολωνία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; 10.09.2020 – 10.07.2021 (304 days)
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 3/9/2020

Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχουν θέσεις σε 2 διαφορετικές δράσεις:

  1. Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι εθελοντές θα δραστηριοποιηθούν γύρω από τις θεματικές της κλιματικής αλλαγής, της επιχειριματικότητας και της ανάπτυξης δραστηριοτήτων για την κοινότητα. Οι εθελοντές θα εργαστούν με διάφορες τοπικές οργανώσεις, σχολεία και νηπιαγωγεία. Θα  σχεδιάσουν γλωσσικές δραστηριότητες, διαδραστικές εκδηλώσεις, δημιουργικές ασκήσεις και εργαστήρια για παιδιά σε σχολεία και νηπιαγωγεία. Παράλληλα, θα σχεδιάσουν απογευματινές  δραστηριότητες για τα παιδιά της περιοχής σε σχέση με τον αθλητισμό, την τέχνη, την οικολογία, κλπ. Οι εθελοντές θα γράφουν κείμενα, θα φτιάξουν βίντεο και υλικό για την προώθηση του προγράμματος.
  2. Οι εθελοντές θα έχουν ρόλο υποστηριξης του οργανισμού και θα έχουν την ευκαιρία να  εργαστούν στο γραφείο του φορέα και να λάβουν γνώση στη διαχείριση προγραμμάτων.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share