• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Barcelos – Πορτογαλία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; Σεπτέμβριος 2020 (12 μήνες)
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/7/2020

To πρόγραμμα στοχεύει να δώσει την ευκαιρία σε νέους και νέες ώστε να γίνουν μέρος μιας ομάδας που θα πραγματοποιήσει δραστηριότητες γύρω από την αλληλεγγύη, την κοινωνική ενσωμάτωση και να ενδυναμωθεί η τοπική κοινότητα.

Οι εθελοντές θα πραγματοποιήσουν δραστηριότητες σε δύο κέντρα, το ένα αφορά ένα κέντρο ημέρας για ηλικιωμένους και το δεύτερο είναι ένα εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό κέντρο. Ο βασικός στόχος είναι να υλοποιηθούν δραστηριότητες σε καθημερινή βάση σε σχέση με τον αθλητισμό και την τέχνη. Παράλληλα οι εθελοντές θα δραστηριοποιηθούν και στις δράσεις του SOPRO, όπου θα συμβάλουν σε εράνους και θα βοηθήσουν στην βιωσιμότητα του φορέα, θα βοηθήσουν σε διεθνείς ανταλλαγές και κινητικότητες, θα συμμετέχουν σε συναντήσεις διεθνών ομάδων και θα βοηθήσουν στην διαμόρφωση διεθνών συνεργασιών. Τέλος οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν με τις δικές τους ιδέες, με διαπολιτισμικές δραστηριότητες κλπ


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share