• Τύπος: Κινητικότητα Erasmus+
  • Πού; Cavallari Palace Hotel, Αθήνα
  • Ποιοι; 1 leader 18+
  • Πότε; 25/8-1/9/2019
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5/7 στις 12:00!

Μπορούν οι νέοι να αλλάξουν το μέλλον; Πώς θα τα καταφέρουν και ποιά βήματα πρέπει να ακολουθήσουν; H περιβαλλοντική εκπαίδευση και η επιχειρηματικότητα είναι οι βασικοί άξονες της ανταλλαγής. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με την ίδια ομάδα νέων από Σλοβενία, Κύπρο, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία και Αυστρία.


Στόχοι του προγράμματος είναι να:
-αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των νέων για την περιβαλλοντική ζωή
-αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα με τις ιδέες των νέων για το περιβάλλον
-ενθαρρύνει τους νέους να ασκούν επαγγέλματα σχετικά με το περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι στο πρόβλημα του ανεργία
-δώσει την ευκαιρία στους νέους να συνεργαστούμε με άτομα από άλλες χώρες και πεποιθήσεις και να νιώσουν μέρος της Ευρώπης


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share