• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Κρακοβία, Πολωνία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; Σεπτέμβριος 2020 – Αύγουστος.2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 3/9/2020

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει σε νέους και νέες της πόλης να συμμετέχουν σε συναντήσεις διαπολιτισμικού χαρακτήρα, συνδυάζοντας την βιωματική και την τυπική μάθηση. Για  να πραγματοποιηθεί αυτό, οι εθελοντές θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες  κέντρων ημέρας για παιδιά. Πιο συγκεκριμένα οι εθελοντές θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν δραστηριότητες DIY, χειροτεχνίας, χορού, αθλητισμού, θα προσφέρουν workshop για ζητήματα υγιεινού τρόπου ζωής, θα βοηθήσουν με την διδασκαλία αγγλικών και ξένων γλωσσών. Παράλληλα, οι εθελοντές θα υλοποιήσουν διαπολιτισμικές δραστηριότητες ώστε να διαδόσουν την σημασία της αλληλεγγύης.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share