• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Santiago de Compostela, Ισπανία
  • Ποιοι; νέοι και νέες 18-30 ετών
  • Πότε; 1.1.2021 – 31.12.2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/11/2020

O οργανισμός ΕΤL Don Basco, προτείνει την ενασχόληση εθελοντών σε διαφορετικούς οργανισμούς φιλοξενίας.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία δραστηριοτήτων βιωματικής μάθησης ελεύθερου χρόνου για παιδιά και νέους της περιοχής. Οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν δραστηριότητες σχετικά με τον διαπολιτισμικό διάλογο, τον εθελοντισμό, την ενημέρωση των νέων της περιοχής για το πρόγραμμα και να υλοποιήσουν δημιουργικά workshop.


Οι εθελοντές κατά την διάρκεια του προγράμματος θα εμπλακούν σε ποικίλες δραστηριότητες που αφορούν την μάθηση μέσα από βιωματικούς τρόπους (θέατρο, παιχνίδι, αθλήματα κλπ).


Βασική προϋπόθεση είναι οι εθελοντές να θέλουν να απασχοληθούν σε δράσεις με παιδιά, εφήβους/ες και νέους/ες, να θέλουν να αναπτύξουν δημιουργικές ιδέες κατά την διάρκεια του εθελοντικού προγράμματος και να μοιράζονται ένα κοινό αίσθημα αλληλεγγύης, προσφοράς και εθελοντισμού.


Συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποδράσεις του προγράμματος θα δοθούν στα άτομα που εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω email.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share