• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Viseu, Πορτογαλία
  • Ποιοι; άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; 6 μήνες με έναρξη τον Απρίλιο
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/3/2021

Το πρόγραμμα VisEU έχει ως κύριο στόχο να εμπλέξει εθελοντές από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης σε δραστηριότητες στο Youth Center της πόλης. Οι εθελοντές θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν δράσεις σε ανοιχτούς χώρους, workshops, διαπολιτισμικές δραστηριότητες κ.α. δίνοντας ιδιαίτερη βάση στην αναγνώριση της ανάγκης για ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων. Οι εθελοντές θα συμμετέχουν στην πραγματοποίηση καμπανιών, θα υλοποιήσουν ψηφιακές δράσεις για την επίτευξη της συμπερίληψης, θα σχεδιάσουν μαθήματα γλωσσών με μη τυπικούς τρόπους εκπαίδευσης και τέλος, θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες και να τις υλοποιήσουν.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share