• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Sighisoara , Ρουμανία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; 6 μήνες
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5/2/2021

To συγκεκριμένο κάλεσμα αναφέρεται σε δύο διαφορετικά προγράμματα που θα υλοποιηθούν στην Sighisoara από έναν οργανισμό νέων. Το Boomerang Project έχει σκοπό την δημιουργία δράσεων γύρω από το anti-bullying, την μείωση στερεοτύπων και την διαμόρφωση ενός πλαισίου ανεκτικότητας και κατανόησης. Οι εθελοντές θα συμμετέχουν σε ενημερωτικές δράσεις στην πόλη αλλά και στα σχολεία της περιοχής, θα δημιουργήσουν διαποιτισμικές δραστηριότητες και θα πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Το πρόγραμμα Love Actually έχει ως σκοπό την διαμόρφωση ενός πλαισίου δράσης γύρω από την ενημέρωση για την σεξουαλική υγεία και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Οι εθελοντές θα υποστηρίξουν τον οργανισμό στην δημιουργία δράσεων, θα σχεδιάσουν και υλοποιήσουν δράσεις τοπικού χαρακτήρα.

 

Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share