• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Veliki Zitnik, Κροατία
  • Ποιοι; 4 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; 12-27/4/2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 25/2/2021

Οι εθελοντές του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία για 2 εβδομάδες να εργαστούν μαζί με άλλους 24 νέους από το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Σλοβακία και την Πορτογαλία σε εθελοντικές δράσεις γύρω από την θεματική του περιβάλλοντος. Οι εθελοντές θα πραγματοποιήσουν δράσεις καθαρισμού, workshop σχετικά με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών, κηπουρική και άλλες δραστηριότητες στην φύση.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share