• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Medina del Campo- Ισπανία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; Απρίλιος- Δεκεμβριος 2021
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 17/3/2021

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να δραστηριοποιηθούν σε διαφορετικές θεματικές κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Αρχικά, οι εθελοντές θα εμπλακούν σε δράσεις για το περιβάλλον και τα ζώα μέσα από την συμμετοχή τους σε τοπικές οργανώσεις και φιλοζωικές. Παράλληλα, θα υποστηρίξουν δράσεις για άτομα με αναπηρίες, θα σχεδιάσουν δράσεις σχετικά με την απασχολησιμότητα, την επιχειρηματικότητα και την ενεργό συμμετοχή. Μέσα από δράσεις διαπολιτισμικού χαρακτήρα οι εθελοντές θα μπορέσουν να μεταφέρουν στην τοπική κοινότητα εμπειρίες, γνώσεις κ.α. Τελος, οι εθελοντές θα δουλέψουν με παιδιά και θα οργανώσουν δράσεις βιωματικού χαρακτήρα.

όλες οι δράσεις του σχεδίου γίνονται σε συνεργασία με τοπικούς φορείς.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 360 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share