• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Leszno, Πολωνία
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; Απρίλιος- Ιούνιος 2021 (59 ημέρες)
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15/3/2021

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα εμπλέξει μια ομάδα εθελοντών στις δραστηριότητες του Leszno Volunteer Center. Οι επιμέρους δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια του προγράμματος είναι:

  • δραστηριότητες σε ανοιχτούς χώρους για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών, δράσεις για τους νέους της περιοχής,
  • workshops για χειροτεχνίες, δραστηριότητες με θέμα την τέχνη και την μουσική,
  • θεατρικές δραστηριότητες, δράσεις με σχολεία, παιδικούς σταθμούς και άλλους τοπικούς φορείς.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share