• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Wroclaw, Πολωνία
  • Ποιοι; 1 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; Mάιος 2021 [9 μήνες]
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/4/2021

Οι εθελοντές του προγράμματος θα έχουν την δυνατότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τοπικές δράσεις διαπολιτισμικού χαρακτήρα για παιδιά, νέους και τοπικούς εθελοντές. Θα υλοποιήσουν δραστηριότητες γλωσσικού χαρακτήρα ώστε να πραγματοποιηθεί ένας διαπολιτισμικός διάλογος. Παράλληλα, θα εργαστούν στην υποστήριξη προγραμμάτων τα οποία τρέχει ο οργανισμός και θα διαμορφώσει στρατηγικές για την προώθηση τους μέσα από τα social media, ιστοσελίδες κλπ.

Αυτό το πρόγραμμα είναι για σένα αν θέλεις να μάθεις να συντονίζεις πρότζεκτ και να λάβεις εμπειρία σε διαπολιτισμικό πλαίσιο.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share