• Τύπος: Erasmus+ Youth Exchanges
  • Πού; Pavia, Ιταλία
  • Ποιοι; 1 leader 18+ να συνοδεύσει την ομάδα με leader της ΗΥΡ
  • Πότε; 9-16/9/2019
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8/7 στις 15:00!

Σε ολόκληρη την Ευρώπη η προσφυγική κρίση είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να το αντιμετωπίσει όμως οι διαφορετικές χώρες απάντησαν σε αυτό το φαινόμενο με διαφορετικούς τρόπους. Οι έφηβοι σήμερα βλέπουν τις ειδήσεις στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης.  Συχνά διαβάζουν ψεύτικα νέα και δεν είναι
είναι εύκολο να τις διακρίνουν από τις πραγματικές.


O/η leader θα υποστηρίξει την ομάδα να εκπληρώσει τους στόχους του προγράμματος:
-να μάθουν περισσότερα για την προσφυγική κρίση
-να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση τους
-να αλληλεπιδράσουν με εφήβους από την Ιταλία και την Φινλανδια
-να μάθουν περισσότερα για την διαχείριση συγκρούσεων


Καλύπτονται: 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+.
Στους συμμετέχοντες μετά το τέλος του προγράμματος, θα δοθεί το πιστοποιητικό Youthpass που είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ε.Ε.


Καλή επιτυχία!!!!


Share