• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Paikuse, Pärnu county
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; Μάιος-Ιούλιος 2021 [2 μήνες]
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 18/3/2021

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στην ενασχόληση εθελοντών με δράσεις στο Youth Center που απασχολεί παιδιά και εφήβους. Οι εθελοντές θα έχουν την δυνατότητα να δημιουργήσουν δράσεις βάσει των ενδιαφερόντων τους όπως μαγειρική, χειροτεχνίες, workshop για την ανακύκλωση, μουσική κλπ.

Παράλληλα, οι εθελοντές θα σχεδιάσουν μαθήματα στην γλώσσα τους, θα υλοποιήσουν διαπολιτισμικές δραστηριότητες και τέλος θα δημιουργήσουν ποικίλα workshop για τα παιδιά του κέντρου.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων, μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share