• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Leszno, Πολωνία
  • Ποιοι; 1 άτομo 18-30 ετών
  • Πότε; 28 Ιουνίου- 26 Αυγούστου 2021 (59 ημέρες)
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/5/2021

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια ομάδα η οποία θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει δράσεις για ένα summer camp με παιδιά. Οι δράσεις θα επικεντρωθούν σε βιωματικές δραστηριότητες, workshops και δράσεις με επίκεντρο την επικοινωνία. Παράλληλα, οι εθελοντές θα υποστηρίξουν τις δράσεις του οργανισμού και του κέντρου νεότητας που διατηρεί. Οι εθελοντές εκεί θα πραγματοποιήσουν αθλητικές δραστηριότητες, θα σχεδιάσουν δράσεις βάσει των δικών τους ενδιαφερόντων με σκοπό να αναπτυχθεί ο τοπικός αντίκτυπος.

 

Καλύπτονται : 100% διαμονή, ποσό για τη διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share