• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Graz, Αυστρία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; Σεπτέμβριος 2021 – Ιούνιος 2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/4/2021

Το συγκεκριμένο προγραμμα απευθύνει κάλεσμα σε νέους 18-30 χρονών. Μέσα από το πρόγοραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν μέρος της σχολικής πραγματικότητας σχολείων και φορέων που προσφέρουν διαφοροποιημένη μάθηση.

Οι εθελοντές θα υποστηρίζουν τις δράσεις που πραγματοποιούνται στο σχολείο, θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες των μαθητών και θα έχουν την ευκαιρία να υλοποιήσουν workshop και μαθήματα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

 

Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share