• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Jönköping, Σουηδία
  • Ποιοι; 1 άτομo 18-30 ετών
  • Πότε; 1/9/2021 για 1 χρόνο
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5/5/20201

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι εθελοντές θα συμμετέχουν σε δράσεις σχετικά με την δημοκρατία.

Τα κέντρα νεολαίας και η τοπική κοινωνία των πολιτών εργάζονται για την ευαισθητοποίηση, την συμμετοχή και την ένταξη. Τα κέντρα νεολαίας συνεργάζονται με νέους ηλικίας 10-19 ετών. Προσφέρουν είτε δραστηριότητες μετά το σχολείο για νέους ή βραδινές δραστηριότητες για μεγαλύτερα παιδιά. Ο οργανισμός που υλοποιεί το πρόγραμμα προσπαθεί συνεχώς να  διευρυνθεί και να βελτιώσει τις υπηρεσίες του ώστε οι νέοι να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα και δημοκρατικά. Ο στόχος του έργου μας είναι να αυξήσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών μέσω έργων για τη δημοκρατία προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξη των νέων στον δήμο μας.
Σκοπεύουμε να φιλοξενήσουμε 4 εθελοντές στη δραστηριότητα του έργου Dags για Tjafs 2.0. Οι 4 εθελοντές θα εργάζονται μαζί στα κέντρα νεολαίας και θα πραγματοποιήσουν δράσεις για την τοπική κοινότητα.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share