• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Pavia, Ιταλία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; 2 Ιουνίου-31 Ιουλίου 2021 (59 ημέρες)
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12/5/2021

Οι εθελοντές του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν και να υλοποιήσουν δράσεις μη τυπικής μάθησης με παιδιά και εφήβους κατά τη διάρκεια του summer camp. Μέσα  από το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν δραστηριότητες διαπολιτισμικού χαρακτήρα, δράσεις βασισμένες στα ενδιαφέροντα των εθελοντών και θα υποστηρίξουν το σύνολο των δράσεων του φορέα υλοποίησης του πρόγράμματος.

 

*προτεραιότητα θα δωθεί σε άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν κοινωνικές, οικονομικές, γεωγραφικές δυσκολίες.

 

Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 275 ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share