• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Menfi (Sicily), Ιταλία
  • Ποιοι; 3 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; Ιούνιος 2021-Ιούνιος 2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/5/2021

Οι εθελοντές θα εργαστούν σε έναν συνεταιριστικό οργανισμό, σε δομές που αποτελούν καταφύγιο για μητέρες και παιδιά. Παράλληλα, παρέχουν υπηρεσίες σχολικής βοήθειας για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού. Στους στόχους του οργανισμού είναι  η παροχή γνωστικών ερεθισμάτων, η επαφή με νέες κουλτούρες και η συνολική ενδυνάμωση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που φιλοξενούν. Οι εθελοντές θα συμμετέχουν ενεργά σε αυτή τη διαδικασία, στηρίζοντας τα  παιδιά και τη δομή σε καθημερινές δραστηριότητες (πχ στο διάβασμα των μαθημάτων), με τη διοργάνωση γλωσσικών και πολιτιστικών  εργαστηρίων, εργαστηρίων που εμπλέκουν την τέχνη κ.α

 

Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος 275 των  ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share