• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Crotone, Ιταλία
  • Ποιοι; 2 άτομα 18-30 ετών
  • Πότε; Iούνιος 2021-Ιούνιος 2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20/5/2021

Οι εθελοντές θα εργαστούν σε έναν οργανισμό ο οποίος ασχολείται ιδιαίτερα με τον κόσμο των γλωσσών, του πολιτισμού, των ταξιδιών και της κοινωνικής ανάπτυξης. Οι εθελοντές θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν στο hostel που διατηρεί ο οργανισμός, να εμπλακούν στις δραστηριότητες που αφορούν στην υποδοχή των επισκεπτών, στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση ταξιδιών. Θα βοηθήσουν στην υλοποίηση μαθημάτων ξένων γλωσσών και εργαστηρίων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και εφήβους και θα επικοινωνήσουν και προωθήσουν τις δραστηριότητες του οργανισμού στο ευρύτερο κοινό.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 275  ευρώ, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share