• Τύπος: EU Solidarity Corps
  • Πού; Graz, Austria
  • Ποιοι; 1 άτομο 18-30 ετών
  • Πότε; 01/09/2021 – 31/07/2022
  • Γλώσσα εργασίας: Αγγλικά
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 23/5/2021

Οι εθελοντές του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με τον γραφιστικό σχεδιασμό, τη δημιουργία υποστηρικτικού υλικού (φωτογραφίες, ταινίες, άρθρα, αφίσες, φυλλάδια, giveaways) για μέσα επικοινωνίας όπως τα Social Media και websites και την υποστήριξη του οργανισμού σε ότι αφορά το Youth Information Service.


Καλύπτονται : 100% διαμονή και διατροφή καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος, μαθήματα γλώσσας (είτε ψηφιακά είτε δια ζώσης), ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηνιαίο χρηματικό ποσό για κάλυψη προσωπικών αναγκών και επιστρέφεται το 100% των εισιτηρίων μέχρι το ύψος των 275 ευρώ που ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων European Solidarity Corps.


Share